Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ร้อยเอ็ด ออกหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตรในพื้นที่ อ.ธวัชบุรี     เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด นำโดย
นายอลงกรณ์ ประจันพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียน
และสร้างการรับรู้ภาคเกษตร เพื่อพบปะ พูดคุย รับฟังปัญหาความเดือดร้อน
ปรับทุกข์ สร้างขวัญกำลังใจ และรับฟังข้อคิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอ
ธวัชบุรี ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารตำบลขวาวทุ่ง ตำบลขวาวทุ่ง
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional