Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการบัญชี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2      เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ นำโดย
นางสุธินี เจริญพร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
พร้อมด้วยบุคลากร
ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี พร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชีมีเงินออม
ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2/2559 โดยมี นายวินัย
วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ และนายประพาส
บุญสุข เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง
อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional