Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)     เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นางสุนันทา เทพสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี
และการสอบบัญชี พร้อมด้วยนางสุธินี เจริญพร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กาฬสินธุ์
และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 และ 12
ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม
โครงการตามแผนผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559
ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอดอนจาน และ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional