Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ร้อยเอ็ด ร่วมเปิดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด(Hommli Rice Fastival 2016 ) และร่วมจัดนิทรรศการ "บัญชีแก้จนบัญชีชี้ทางรวย"      เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด
นำโดย นางเทพินทร์ ไสยวรรณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด
ร่วมเปิดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด (Hommli Rice Fastival 2016 )
และร่วมจัดนิทรรศการ " บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย" โดยแนะนำการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย
ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้กับผู้ที่มาร่วมชมงาน สามารถนำความรู้ไปใช้
ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน
และในการประกอบอาชีพ สร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับตนเองและครอบครัว โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี
ร่วมด้วย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด
และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิทยา
ศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional