Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม ให้ความรู้ด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) ปี 2559       เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางสาวรัตนา ทุมแต้มนักวิชาการตรวจสอบบัญชี จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี
เพื่อให้บริการความรู้ด้านบัญชีรับ–จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
ให้แก่
เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) ปี 2559
ร่วมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ใน
ด้านต่างๆ โดยมี นายทรงกลด อินทะกนก นายอำเภอเรณูนคร เป็นประธานเปิดงาน ณ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเรณูนคร หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองแต้ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional