Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ผอ.สตท.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ.ลำปาง     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรอำเภอเกาะคา (ศูนย์ฯ นาย นำลภ มุณีแก้ว (ไร่นาสวนผสม) และตรวจเยี่ยมศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
โดยมีเจ้าหน้าที่
เกษตรอำเภอและข้าราชการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ให้การต้อนรับ
     ในโอกาสนี้ ได้จัดให้มีการอบรม เรื่อง บัญชีแก้จน และบัญชีชี้ทางรวย โดยมีคุณอนุสรา
กลิ่นมาลา ครูบัญชีอาสา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional