Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชี ในกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชี ในกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว
แบบเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ ปี2559 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางบัญชี
สู่เกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมงาน
โดยมี นายวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดี
กรมการข้าว เป็นประธานในพิธี
แปลงสาธิต หมู่ที่ 1 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
 
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional