Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.หนองคาย ให้บริการความรู้ด้านบัญชี ในโครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข      เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
นำโดย นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้บริการความรู้ด้านบัญชี ในโครงการเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย

โดยมี นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี
โดยมีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียน
อนุบาลดอนไผ่ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional