Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.จันทบุรี ร่วมสอนแนะด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
นำโดย นางอรัญญา เกเฟล์เลอร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
โดยให้บริการแนะนำการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน
บัญชีต้นทุนอาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกร เยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ
เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดคมบาง
หมู่ที่ 2 ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional