Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
ผอ.สตท.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสันกำแพง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสันกำแพง
(ศูนย์ฯ นายบุญทรง ยุติธรรม
บ้านม่วงเขียว) โดยมีเกษตรอำเภอสันกำแพงให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ภายในศูนย์ฯ
ได้จัดให้มีการอบรมทางด้านปศุสัตว์ "การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำและการทำวัคซีน
ในสัตว์ปีก”ด้วย.


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional