Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุบลราชธานี ร่วมงานแข่งขันกีฬาสหกรณ์อุบลสัมพันธ์ ครั้งที่ 17    เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์อุบลราชธานี
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสหกรณ์อุบล
สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 "กีฬาสหกรณ์สัมพันธ์”
(เกมส์แห่งความสามัคคี) เพื่อเสริมสร้าง
ความรักความสามัคคี ส่งเสริมการมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการ
ประสานความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานเปิดงาน
ณ สนามกีฬากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional