Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ร้อยเอ็ด จัดการประชุมการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการแก้ไขข้อมูลระบบเงินให้กู้ โดยขบวนการ Cleansing Data     เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 จัดการประชุม
การวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการแก้ไขข้อมูลระบบเงินให้กู้ โดยขบวนการ Cleansing
Data การเตรียมฐานข้อมูลและการตรวจสอบฐานข้อมูลก่อนปรับปรุง
ให้กับบุคลากร
ในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลให้แก่สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบสมาชิก
และหุ้นและเงินให้กู้ Version 1.8 และ 1.9 ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดยมีสถานะ "ปรับเปลี่ยนระบบ" ให้เป็น version 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional