Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้ง จ.ร้อยเอ็ด     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ร่วมจัด
นิทรรศการด้านบัญชี
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้ง
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยให้การสอนแนะ
การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับผู้มาร่วมงาน เพื่อให้
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันและในการ
ประกอบอาชีพ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและครอบครัว
โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด นางเทพินทร์ ไสยวรรณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ
ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวฯ
ของนายธงชัย สุทธิประภา บ้านท่าใหม่ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional