Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
นำโดย
นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีและจัดสอนแนะ
วิธีการบันทึกบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2559
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
เพื่อเป็นการให้คำปรึกษาและให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน
บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ รู้จักการออมจากการบันทึกบัญชีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิด
เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional