Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครปฐม ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สหกรณ์หมู่บ้านสหพร จำกัด     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
นำโดย นายนริศ เวชาคม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่
สามัญ ประจำปี 2558 ของสหกรณ์หมู่บ้านสพร จำกัด
เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา ณ สหกรณ์หมู่บ้านสหพร จำกัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional