Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ จัดประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 4/2559      เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย
นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
เป็นประธาน
การประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 4/2559 เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์
การวางแผนงาน ปี 2559 และกรอบการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีการ
ปฏิบัติงานของสำนักงาน และร่วมกันหาแนวทางการปฏิบัติงานของ สตส.บึงกาฬ
เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศทางการปฏิบัติงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยมีบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional