Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.หนองคาย ลงพื้นที่สอนแนะ "ทำบัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ณ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย      เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
นำโดย นางยุพิณ ราชรองเมือง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day) และการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่
โดยมีนายเวียงชัย
อาจอักษร อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะ
ให้ความรู้ด้านบัญชี ในหัวข้อ "ทำบัญชีแก้จน บัญชีชี้ช่องทางรวย” เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการจดบันทึกบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก นายคณกร เครือวรรณ
นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional