Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส. รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่จาก นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
พร้อมคณะ ณ อาคาร 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional