Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. เชียงราย ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
ร่วมต้อนรับนางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิทยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เขต 16 ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) ณ อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional