Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.5 จัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่นและดีเด่นยอดเยี่ยมด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ผู้ให้บริการดีเด่นและดีเด่นด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ประจำปี 2559       เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดย
นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
เป็นประธาน
การประชุมคณะทำงานคัดเลือกข้าราชการและพนักงานราชการผู้ให้บริการดีเด่น
ด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ พนักงานราชการผู้ให้บริการดีเด่น
ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์ดีเด่นด้าน
การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
เพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคของสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกระดับกรมฯ ต่อไป ณ ห้องประชุม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional