Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม จัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)    เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นางสาวพนิตนาฎ นามแก้ว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วย
นางลำใย ธรรมวงษา ครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ และนายสมบุญ ธรรมวงษา
เกษตรกรต้นแบบ
ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี โดยให้ความรู้ในการ
จัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ในงานวันถ่ายทอดความรู้
(Field Day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

เพื่อให้ทราบถึงวิธีการลงบัญชีครัวเรือน รู้รายรับและรายจ่ายในชีวิตประจำวันและ
การประกอบอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอโพนสวรรค์
เป็นประธานเปิดงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อำเภอโพนสวรรค์ หมู่ที่ 7 บ้านขวางคลี ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์
จังหวัดนครพนมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional