Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ร่วมเป็นวิทยากร "บัญชีนำวิถีสู่ความพอเพียง” โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ      เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นางกาญจนา จิตเพิ่มสุข ผู้อำนวยการกองประสานงาน
โครงการพระราชดำริ
และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ "บัญชี นำวิถีสู่
ความพอเพียง” ในการอบรมค่ายครูสิ่งแวดล้อม
โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
ระดับ
ศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการจัดอบรมในส่วนของภาคตะวันออก โดยมีครูวิทยาศาสตร์และ
สังคมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 80 คน
เข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจาก
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และสัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional