Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)     เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นางสาวพนิตานาฎ นามแก้ว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางใบ
อินทะประเสริฐ ครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ จัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี
ในงานวันถ่ายทอดความรู้
(Field Day) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ –
จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ รู้จักวางแผนด้านการใช้จ่ายเงินทั้งใน
ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ
โดยมี นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอนาหว้า
เป็นประธานเปิดงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านบะหว้า
หมู่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional