Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. พัทลุง ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการทำบัญชี แก่เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย
นางสาวสิริลักษณ์ สงนุ้ย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมเป็นวิทยากร
สอนแนะพร้อมฝึกปฏิบัติการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร หลักสูตรการเพิ่มองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง กิจกรรมการพัฒนาอาชีพและส่ง
เสริมภายใต้ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2559 โดยมี
เกษตรกร จำนวน 107 คน เข้าร่วมโครงการ ณ วัดแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional