Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.หนองคาย ร่วมให้ความรู้ หัวข้อ "ทำบัญชีแก้จน บัญชีชี้ช่องทางรวย”     เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
นำโดย นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และ
จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
โดยมีนางสมบูรณ์ พิมพงษ์ อาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะความรู้ด้านบัญชี ในหัวข้อ
"การจัดทำบัญชีแก้จน บัญชีชี้ช่องทางรวย” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุขาติ
นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคายติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional