Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559    เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำโดย
นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
พร้อม
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
สหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559
โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน
โดยภายในงานดังกล่าวมีการแข่งขันกีฬา
หลากหลายประเภท อาทิ เปตอง ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฟุตบอล และยังมีการ
แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ ให้เกิดความรักความสามัคคี
ต่อกัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional