Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
อตส.ให้สัมภาษณ์ประเด็นการทำบัญชี พลิกชีวิตสู่ความยั่งยืน     เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
ให้การต้อนรับทีมงานจากบริษัทฟาร์ม แชนแนล ในโอกาสเข้า
สัมภาษณ์ในประเด็นการทำบัญชี พลิกชีวิตสู่ความยั่งยืน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
เห็นความสำคัญของการทำบัญชี โดยจะออกอากาศในรายการ คนไทยหัวใจเกษตร
ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ณ ห้องรับรอง อาคาร 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional