Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
รตส.ลงพื้นที่คัดเลือกครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2559    เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์เชียงใหม่
พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดให้การต้อนรับ
นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ในฐานะ
ประธานคณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่นระดับกรม พร้อมด้วย
คณะทำงาน ในโอกาสลงพื้นที่คัดเลือกครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2559

เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกครูบัญชีดีเด่นระดับภาค นายปราณีต จรบุตตะ
นำเสนอผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกต่อไป
ณ บ้านครูปราณีต
ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional