Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท. 9 จัดประชุมคัดเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2559     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดย
นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9

เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2559 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เป็นคณะทำงาน โดยมีการนำเสนอผลงานจากผู้เข้ารับการ
คัดเลือกด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional