Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.4 ร่วมต้อนรับ รมว.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดยโสธร     เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
"โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร” ระหว่างกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และจังหวัดยโสธร
พร้อมทั้งร่วมรับฟังการบรรยายจากสหกรณ์กรีนเนท
จำกัด และมูลนิธิสายใยแผ่นดิน และเยี่ยมชมศูนย์เกษตรอินทรีย์กรีนเนท และ
โรงบรรจุข้าวอินทรีย์
โดยมี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นำโดย นางสาวปิยรัตน์
ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยนางปนัดดา ทองเหลือง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร ร่วมให้การต้อนรับในโอกาสนี้ด้วย
ณ ศูนย์เกษตร อินทรีย์กรีนเนทยโสธร บ้านดอนมะยาง ตำบลแคนน้อย
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional