Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
นำโดย นางสาวเพลินพิศ สวนมอญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
พร้อมด้วย นางสมบัติ ณ นิมิตร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ร่วมเป็นวิทยากร
อบรมหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว
หัวข้อ "การจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ”
โดยมี
เกษตรกร จำนวน 55 คน เข้ารับการอบรม ณ ศาลาวัดบ้านโนนสว่าง
อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional