Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและสมาชิกสัมพันธ์ของสำนักงานสาขา จ.อุบลราชธานี     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี นำโดย
นางสาวบุษบา ปุรณะ นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการ
ร่วมพิธีเปิดโครงการสรุปผล
การดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและสมาชิกสัมพันธ์ของสำนักงาน
สาขาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
ความก้าวหน้าและแนวทางการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูฯ โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกร
ภาคีเครือข่ายภาคราชการและภาคเอกชน จำนวน 300 คน จากทุกอำเภอในจังหวัด
อุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional