Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับองคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานโครงการพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์      เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2559 นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานโครงการพระราชดำริอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง
และตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวา
บ้านโพนกาฬสินธุ์ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมติดตาม
ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ทั้งด้านศิลปาชีพ และพบปะราษฎรที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ โดยมี นายธนิตน์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางสุธินี เจริญพร
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
และหัวหน้าส่วนราชการสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้อนรับ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional