Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.หนองคาย เข้าทำการสอบทานหนี้เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน จำกัด     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
นำโดย นางสาวนงลักษณ์ พนาลิกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
เข้า
ทำการสอบทานหนี้เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงสมาชิกของลูกหนี้เงินกู้
และหุ้น
เพื่อสร้างความโปร่งใส และธรรมาภิบาลให้กับสหกรณ์ ในโอกาสนี้
นายทรงพล พันธเดช เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์หนองคาย ได้เข้าทำการประเมินอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตามที่สหกรณ์ฯ
ได้มีมติขอใช้โปรแกรมบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทำการติดตั้ง
โปรแกรมสมาชิก หุ้น และเงินให้กู้ เวอร์ชั่น 1.9 และโปรแกรมบัญชีแยกประเภท
GL 2.2 เพื่อให้สหกรณ์ สามารถทำการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงินได้สะดวก
พร้อมให้บริการสมาชิกได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ณ สหกรณ์การเกษตรอ่างเก็บน้ำ
ห้วยบังพวน จำกัด ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional