Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กทม. เข้าร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พร้อมด้วย
ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ
นายธนิต จันทร์ประทีป ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 กรุงเทพมหานคร คนใหม่
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional