Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
พร้อมด้วย
ข้าราชการในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี "พัฒนาแปลงเรียนรู้
และฐานการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)”

โดยให้ความรู้บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้ผู้ที่เข้าชม
ได้รู้ถึงวิธีการลงบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ใช้บันทึกรายรับหรือรายจ่ายที่เกิดขึ้น
ทั้งในครัวเรือนและการประกอบอาชีพ โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 66 ราย
โดยได้รับเกียรติจาก นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายอำเภอเมืองนครพนม
เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ลิ้นจี่) บ้านชะโงม หมู่ที่ 6 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional