Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. บึงกาฬ ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ลดต้นทุนการผลิต     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
ร่วมพิธีเปิดโครงการ ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ลดต้นทุนการผลิต
ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ของจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้ง
เปิดป้ายศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง
และขับรถไถนาไถกลบตอซังข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
บ้านศรีอุดม หมู่ 3 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
     ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ให้บริการสอนและการจัดทำบัญชี
รับ-จ่าย ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ แก่สมาชิกศูนย์เรียนรู้ฯ จำนวน 87 ราย
โดยมี นายสมัย สีใส ครูบัญชีอาสา อำเภอพรเจริญ เป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้ให้กับ
สมาชิกในศูนย์ฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional