Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมเตรียมการตรวจราชการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร    เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 นายวิศิษฏ์ เหลืองรุ่งโรจน์ หัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้
การต้อนรับ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เขต11 และ 13
ในฐานะประธานการประชุมเตรียมการตรวจราชการ หัวหน้าส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
    ในโอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่มุกดาหาร และตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้
ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และการปลูกไม้ดอกเพื่อขายเมล็ด ต.ชะโนดน้อย และ
จุดรับซื้อยางบ้านน้ำบ่อ ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ด้วยติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional