Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.9 ร่วมกับ สตส.ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 9 ร่วมกับฝ่ายไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
ลงพื้นที่ติดตาม
การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
ของสหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จำกัด
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
เพื่อให้การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์
ครบวงจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้เข้าเตรียมความพร้อมสำหรับร้าน
สหกรณ์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ที่ประสงค์ใช้
โปรแกรมการประมวลผลสำหรับยกยอดสินค้าหรือตรวจนับสินค้าของสหกรณ์
ที่ใช้โปรแกรมระบบสินค้าโดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional