Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
ออกหน่วยบริการสอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
เพื่อความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
อย่างยั่งยืน” โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ
และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป
เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนด้านการเงิน สามารถจัดทำบัญชีทำให้
รู้รายรับ รายจ่ายของตนเอง เพื่อเป็นการสร้างวินัยทางการเงินที่ดีและนำไปสู่
การออม
โดยได้รับเกียรติจากนายสมบูรณ์ โอฬารกิจเจริญ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน
ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตำบลโนนสว่าง
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional