Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอศรีรัตนะ ครั้งที่ 1/2559     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
นำโดย นางสาวพิชญาภัค เพียรชอบ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน
ตามโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอ
ศรีรัตนะ ครั้งที่ 1/2559
เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการ พร้อมทั้งติดตาม
ผลการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสัมฤทธิ์ผลตามนโยบาย
ของรัฐบาล
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional