Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. ตราด สอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ร่วมจัด
นิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน
บัญชีต้นทุนอาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีตามรอยพ่อสู่วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนผู้ที่สนใจ เพื่อใช้บัญชีเป็น
เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างวินัยทางการเงิน วางแผนการ
ใช้จ่ายและการประกอบอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตเองได้ โดยมี นายชาญนะ
เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดนาเกลือ ตำบลชำราก
อำเภอเมือง จังหวัดตราด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional