Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการ "โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน
และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
พร้อม
ให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพแก่
เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างวินัยที่ดีในการออม และ
สร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
โดยมี นายชาติชาย
อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดบางปลา
ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional