Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ ร่วมงานวันระดมทุนครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตไพรบึง จำกัด     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย
นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมงานวันระดมทุน
ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตไพรบึง จำกัด
เพื่อพบปะ
สมาชิกของสหกรณ์ และยืนยันยอดหนี้สิน ทุนเรือนหุ้น และเงินรับฝากจากสมาชิก
โดยมีสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 250 คน เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมโรงเรียนโนนปูน
อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional