Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมจัดนิทรรศการการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข่าวดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ นำโดย
นายพงษ์ศักดิ์ แก้วมีสี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยบุคลากร
ในสังกัด
ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชี
ต้นทุนอาชีพ ในการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข่าวดีเด่นระดับประเทศ
ประจำปี 2559
โดยมี นายสุรพล ยศเทียม ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์
กรมการข้าว เป็นประธานคณะทำการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น
แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโพนแพง ต.ดินจี่
อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional