Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ การทำบัญชีครัวเรือน ในโครงการผลิตเสบียงสัตว์     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ นำโดย
นายสุพจน์ พุทธิกานนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยบุคลากร
ในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการทำบัญชีครัวเรือน
ในโครงการ
ผลิตเสบียงสัตว์ หลักสูตร "การปลูกพืชอาหารสัตว์และการผลิตเสบียงสัตว์”

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินอย่างยั่งยืน
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional