Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง พร้อมบุคลากร
ในสังกัด
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559
โดยได้รับเกียรติ
จากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้ ในงานดังกล่าว มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน และมอบถุงยังชีพ
ให้แก่ประชาชน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง ได้ให้บริการ สอนแนะการจัดทำ
บัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้า เศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป
วัดมงคลพุทธาวาส หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งควายกิน
อำเภอบ้านแกลง จังหวัดระยอง

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional