Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด จำกัด     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด
นำโดย
นายอลงกรณ์ ประจันพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด จำกัด
พร้อมให้คำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ ณ โรงแรม
เพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional