Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด
นำโดย นางเทพินทร์ ไสยวรรณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ร้อยเอ็ด
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี
ที่ผ่านมา
ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional