Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พะเยา จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.พะเยา      เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดย
นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
พร้อมด้วยข้าราชการ
และบุคลากรในสังกัด ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา สหกรณ์การเกษตร
เมืองพะเยา จำกัด สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาจุน
จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเด็กนักเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดพะเยา
โดยแจกสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและร่วมเลี้ยง
อาหารกลางวัน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ตำบลท่าวังทอง
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional